буаљћа

пракљача, палица за ударање веша при прању на реци